Thau trộn 26cm

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm : SE0371, SN4955
Chất liệu: thép không ghỉ, inox
Kích thước: 260 x 140 x 108 mm

4 Sản phẩm khác