Khuôn chocolate/Fondant silicone hình bướm

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm : DC0357
Chất liệu: Silicone
Kích thước khuôn: 70 x 40 mm
Kích thước kẹo: 66 x 35 mm

30 Sản phẩm khác