Khay đựng bánh vân dạng thớ gỗ

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm : SE0591, SN4356
Chất liệu: Melamine
Kích thước: 383 x 280 x 22 mm

18 Sản phẩm khác