Khay đựng bánh bằng mê-la-min màu đen

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm : SE0540, SN4382
Chất liệu: Melamine
Kích thước: 300 x 200 x 18 mm

18 Sản phẩm khác