Giá đỡ bánh trái tim - 3 tầng

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm : PA34337
Một bộ gồm: 
1 thanh nâng bằng sắt
3 đĩa đựng bánh hình trái tim với 3 kích thước: 
- Tầng 1: đĩa 8" đựng được bánh 6" 
- Tầng 2: đĩa 12" đựng được bánh 10"
- Tầng 3: đĩa 16" đựng được bánh 14"

30 Sản phẩm khác