Đế đỡ bánh

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm : PA34336
Bộ bao gồm
1 đĩa nhựa 12" chứa được bánh tròn 10"
2 cái trục đỡ bánh

30 Sản phẩm khác