Dầu ăn tinh luyện

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm : TC3000
THÀNH PHẦN: Dầu cọ Olein (100%)

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
- Chỉ số lod: (56-80)g lod/100g
- Tỷ trọng: 0.891 - 0.910

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng tịnh: 25kg30 Sản phẩm khác