557 Tuyển Dụng | Unifood
  • Tuyển Dụng
NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng hoạt động bán hàng đến với các khách hàng - Tích cực cập nhật tình hình quản lý thị...

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ giám đốc sắp xếp lịch trình các cuộc họp, cuộc hẹn và nhắc nhở giám đốc về thời gian - Tham gia vào các cuộc họp...